[02/2017] Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la gestió documental

Anàlisi de les principals novetats de l’anomenada reforma del sector públic, i del seu impacte a la gestió documental.. Exposició dels continguts legals, amb exemples pràctics del seu impacte a la gestió documental i d’arxiu.

 

Programa:

1.Visió general de la reforma del sector públic efectuada per les lleis 39/2015 i 40/2015.

2.L’obligatorietat del suport electrònic per a la formalització de l’activitat administrativa.

3.El document i expedient electrònics.

4.El nou règim d’identificació i signatura electrònica 

5.La desaparició del registre en suport paper i de les “compulses”. Nou règim de les còpies electròniques.

6.L’arxiu electrònic únic.

 

Formador: Ignacio Alamillo Domingo 

Durada: 5 hores

Preu: 35 € (65 € no socis). Socis aturats 50%   

Participants: 30 

Data i lloc:

15 de febrer de 2017 - Barcelona
Sala Abat Escarré (C/Rocafort 242 bis, baixos)
De 9h a 14 h 

8 de juny de 2017 – Lleida 
Arxiu Històric de Lleida (C/Governador Montcada s/n)
De 10h a 15 h 

21 de setembre de 2017 - Girona
Arxiu Històric de Girona (Plaça Sant Josep, 1)
De 10h a 15 h 

 

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció:

  • 1 al 8 de febrer (Barcelona)
  • 25 de maig a l’ 1 de juny (Lleida)
  • 7 al 15 de setembre (Girona) 

 

Fitxa del curs [02/2017]

Last modified on Dimarts, 09 Maig 2017 07:13

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

Guardar

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona