[10/2017] Taller d’auditories de seguretat: protecció de dades, seguretat de la informació

Curs dissenyat per assolir un triple objectiu: Fer una aproximació a la Seguretat de la Informació i al seus conceptes fonamentals. En segon lloc, analitzar els aspectes clau del  dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en particular els deures i exigències que imposa el nou Reglament (UE) 2016/679 a les entitats i usuaris que tracten dades personals. I finalment conscienciar als arxivers de que la seguretat de la informació és un assumpte transversal a les organitzacions que no es pot deixar en les exclusives mans dels informàtics.

 

Programa:

1. Introducció a la seguretat de la informació 

1.1- Conceptes bàsics

1.2- La gestió de riscos

1.3- Requisits i controls de seguretat

1.4- La continuïtat del negoci

1.5- Normativa (ENS i ISO's)

1.6- Conscienciació

2.Principis generals del dret a la protecció de dades

2.1- Deures i obligacions del personal que tracta dades

2.2- Els drets de les persones titulars de les dades

2.3- Les Autoritats de control

2.4- Interaccions entre el dret a la protecció de dades i la transparència o el dret d’accés a la informació 

 

Formadors: Carles San José i Amat i Alberto Biarge Garces  

 

Durada: 10 hores

Preu: 65 € (100 € no socis). Socis aturats 50%  

Participants: 30 

Data i lloc:2 al 22  d’octubre de 2017

Aula virtual de formació de l’AAC-GD

Certificat: Aprofitament

Dates d’inscripció: 18 al 26 de setembre  

 

Fitxa del curs [10/2017]

Last modified on Dijous, 19 Gener 2017 16:36

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

Guardar

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona