Necessitats formatives

La formació continuada a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i associades. Esdevenint un mitjà per a la millora del sector professional.

Aquest qüestionari de detecció de necessitats formatives, ha d’esdevenir una primera eina per recollir, canalitzar i avaluar les expectatives, necessitats i resultats esperats amb la formació continuada per a l’any 2014.

Last modified on Dijous, 15 Gener 2015 19:03

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

Guardar

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona