Revista Lligall

En aquest apartat podeu consultar la revista Lligall, publicació científica de l’AAC-GD, iniciada l’any 1988, que recull els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística del país. La publicació està formada per un dossier central, el qual recull estats de la qüestió sobre qüestions relacionades amb el món dels arxius i de l’arxivística i aportacions significatives o novetats sobre qüestions candents pel col·lectiu d’arxivers catalans.

La publicació s’enriqueix amb d’altres seccions complementàries, com ara ressenyes, resums d’alguns dels treballs de màster més destacats de l’ESAGED o entrevistes o personalitats relacionades amb el món dels arxius, de múltiples vessants.

Edicions de la revista Lligall

(Les darreres edicions són d'accés exclusiu per als associats)

Totes les edicions de la Revista Lligall

 

Revista Lligall 39 (darrera edició)

Des de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya us presentem una nova edició de la revista Lligall, en aquesta ocasió corresponent al número 39 de la publicació. L’edició del 2016 està dedicada a explicar-nos com la tecnologia pot ajudar els arxius a difondre els seus fons documentals més antics, sovint els més difícils de mostrar i explicar. 

La tecnologia i la ciència poden ser bons aliats per tal que les màquines i els programes estiguin al nostre servei. De tots és conegut que els arxius estan fent un gran esforç de digitalització i de preparació dels fons documentals perquè puguin ser accessibles a través de la xarxa. Sabem que els usuaris ens demanen —alguns ens exigeixen— que tinguem tots els nostres fons documentals permanentment accessibles, en línia i perfectament descrits  a  la  xarxa. I els  professionals  dels  arxius i la gestió documental  sabem  que  aquesta  és  una tasca complexa, que requereix planificació, dedicar-hi hores de treball i sobretot recursos.

Aquest és part del contingut del Lligall núm. 39. Com podreu veure, és un número molt encaminat a la utilització de la tecnologia de la visió per ordinador per treballar la descripció i la difusió de la documentació històrica i dels arxius fotogràfics. Desitgem que aquests articles us obrin altres possibilitats de treball, de tractament i de difusió de la documentació que es conserva als nostres arxius.

 

Revista Lligall 39 (Exclusiu per associats)

 

Normativa de presentació i edició d'articles per publicar a la revista Lligall.

Last modified on Dilluns, 23 Gener 2017 13:10

En aquesta secció podreu consultar i adquirir les publicacions editades per l’AAC-GD.

Hi trobareu el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD, que recull l’actualitat més immediata de l’arxivística catalana i de l’Associació; la revista Lligall, que és la publicació científica que aplega els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística i de la gestió de documents catalana del darrers anys; la Col·lecció Textos, que publica eines i recursos al servei del col·lectiu d’arxivers, i el Manual d’Arxivística de Catalunya, que és l’obra que sintetitza l’esforç de normalització de la ciència arxivística a Catalunya, el qual aspira a potenciar el paper dels arxius i dels professionals d’aquest sector, tant de l’àmbit públic com privat.

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
publicacions@arxivers.com

Segueix-nos Facebook

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona