Manteniment d'arxiu

Manteniment d’armaris mòbils compactes

 

Todo para el Archivo SL “Volumatic”

c/ Pau Claris, n. 115 – 4rt, 2a
08009 – Barcelona
Telèfon 93.2158600 
Fax      93.2160090

a/e. info@volumatic-tpa.com
web www.volumatic-tpa.com

Des de VOLUMATIC® oferim els següents articles i serveis: Equipament específic per Arxius i Biblioteques, com poden esser: armaris mòbils compactes, carros de transport documentació, arxivadors horitzontals (planeres), armaris de seguretat i custodia, tamborets, carpetes penjants de totes mides i d’altres. 

Oferim els serveis de manteniment preventiu i correctiu d’armaris mòbils compactes, tant si els ha instal·lat la nostra empresa com si son d’un altre marca.

 

Conservació i restauració


Restauració d'Obra Gràfica Rita Udina

c/ Sant Pere, 24 baixos  08330  Premià de Mar (Barcelona)
Tel: 93 754 88 80
Email: info@ritaudina.com
Web: http://www.ritaudina.com

 

Desinfecció i desinsectació

 

Gestior Químics, s.l.

Desinfeccions i Desinsectacions. Disposa d'una unitat mòbil
Email: gestiorquimics@gestiorquimics.com

Sistemas de Gestión Ambiental, S.L.

S.L. Avgda. Sarrià, 129 baixos  08017 Barcelona
Tel. 93 252 52 42
Fax. 93 252 52 43
Email: sigeam@sigeam.es

Last modified on Dimarts, 25 Juliol 2017 09:52

L’AAC-GD vol establir, amb les empreses del sector de la Gestió documental, nous lligams i relacions, convidant-les a ser a socis institucionals, i també, subscrivint convenis i acords amb entitats diverses per tal que tots els associats puguin gaudir de beneficis i descomptes a l’hora d’utilitzar determinats serveis com ara assessorament legal o financer, assegurances o entrades a preus reduïts a museus i espectacles.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
serveis@arxivers.com

 

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona