[08/2021] Curs sobre Normativa de Secrets Empresarials

[08/2021] Curs sobre Normativa de Secrets Empresarials

Marc legal i normatiu de la informació confidencial: la nova protecció jurídica del know-how

Objectius

Amb la Directiva 2016/943, Europa va obrir una via legal per la protecció d’un dels intangibles més decisius: la informació confidencial. Amb la Llei 1/2019 de Secrets Empresarials s’atorga una rellevància i sistematització jurídica per aquest actiu de capital.

Programa

Introducció
I. Antecedents normatius
1. Àmbit internacional
2. Àmbit comunitari i espanyol

II. Concepte de secret empresarial
1. Objecte de protecció
2. Definició pràctica
3. Pressupostos de protecció
a. Caràcter secret
b. Valor empresarial, real o potencial
c. Mesures raonables de manteniment en secret
d. Exclusions de protecció secret empresarial
i. Autonomia dels interlocutors socials
ii. Llibertat de mobilitat laboral dels treballadors

III. Conductes tipificades
1. Mitjans lícits
2. Conductes immunes
3. Conductes infractores

Formador:

Joan Salvà

Advocat. Agent Espanyol de la Propietat Industrial, Agent Europeu de Marques i Dissenys Comunitaris. La seva formació acadèmica inclou Llicenciatura en Dret per la Universitat d’Alacant, Màster en Dret de la Propietat Industrial i Tecnologies de la Informació per la Universitat d’Alacant, i Postgrau en Contractació de Drets de Propietat Intel·lectual per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Soci Director de Ponti & Partners, SLP.

Participants màxims: 20

Durada: 2 hores

Preu: Gratuït

Data i lloc:  12 de novembre a les 10:00 hores. Plataforma Jitsi

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Obertes fins el 5 de novembre

Inscriu-te al curs!