8 ANYS MÉS TARD, TENIM ARXIVERA A LA GAIP!

A l’Editorial de l’AAC del mes de gener de 2022 anunciàvem que el dia 23 de desembre apareixia als mitjans de comunicació una notícia en la qual s’indicava que s’havia arribat a un acord polític per a la renovació de càrrecs que ja estaven caducats de diferents organismes estatutaris. Entre aquests, els de la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Des d’aquell moment, l’AAC ens vam posar a treballar incansablement per contactar amb les forces polítiques del Parlament per tal de poder exposar-los la situació de greuge que patia la professió des que el 2015 es va aprovar el reglament de la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Ho havíem fet saber prèviament en aquesta legislatura a la M.H. presidenta del Parlament de Catalunya, Sra. Laura Borràs, i a la M. H. consellera de Cultura,  Sra. Natàlia Garriga, així com al ple del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental.

La inacció del Govern davant d’aquest tema no ens va aturar en el nostre afany de fer complir allò que la llei exigeix. Una llei que, val a dir, és l’única que contempla la gestió documental com a peça fonamental de totes les lleis de transparència estatals. Volem òrgans i mecanismes de control en matèria de transparència i bon govern que compleixin els mínims exigits per la normativa. I volem que hi hagi els membres experts en arxivística i gestió de documents dins del sí de la GAIP que l’art. 40.3 determina. Amb aquesta premissa vam anar a trobar-nos amb els grups parlamentaris, tal com ja vam exposar en la notícia publicada el 16 de març de 2022 Reunions amb els grups parlamentaris per al compliment de la llei 19/2014 – membres experts en gestió documental a la GAIP .

Aquestes reunions van anar seguides d’un llarg període de silenci, durant el qual l’AAC va mantenir activa la veu, amb constants preguntes sobre l’estat de les negociacions i els resultats a les reunions mantingudes. Cal recordar que les trobades van tenir sempre amb un to cordial i d’entesa de la situació per part de tots els grups que ens van voler rebre. Els retorns als nostres missatges ens aportaven situacions d’incertesa però sempre manteníem l’esperança davant d’una possible resolució favorable als interessos de la llei i de la professió.

És per això que hem mantingut la cautela suficient en aquest període, fins a poder constatar una realitat i que avui ja serà un fet.

El dilluns 6 de febrer de 2023 es va publicar un dels primers BOPC històrics en aquesta qüestió, el butlletí en el que el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya van presentar 5 noms com a proposta de membres de la GAIP. I entre aquests 5 noms, la Mercè Aymerich Boltà com a única arxivera proposada. Aquest BOPC és històric pel que significa, la primera vegada que tenim una proposta de nomenament en ferm que inclou un membre de la professió. És cert que forma part, a més, dels tres currículums que des de l’AAC vam presentar en el seu dia a tots els partits polítics, per la qual cosa, i tal com així es fa notar, aquesta proposta existeix arran de les reunions mantingudes per part nostra amb els grups parlamentaris.

Tot i l’alegria per aquest primer èxit, no ho podíem expressar encara públicament, ja que ho volíem fer quan el nomenament d’una arxivera a la GAIP ja fos ferm. Per això calia passar la compareixença pertinent (el ‘hearing’ preceptiu) per part dels cinc membres proposats. I aquesta compareixença va tenir lloc el dijous dia 2 de març de 2023. Una altra data històrica. En aquesta sessió de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament l’arxivera Mercè Aymerich Boltà va realitzar la seva defensa de la candidatura i ho va fer amb un discurs excels que no va tenir, en el torn de preguntes, cap rèplica directa. Podeu recuperar la compareixença aquí (a partir del minut 49:13).

El Parlament de Catalunya en va publicar la següent notícia: La Comissió d’Afers Institucionals avalua la idoneïtat dels candidats a membres del Consell de Garanties Estatutàries i de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

El darrer pas, ara sí, per considerar oficialment que disposem, després de més de 8 anys de lluita, d’un membre de la professió dins de la GAIP, és la votació en el plenari del Parlament d’avui dijous dia 9 de març de 2023, una votació que ha tingut una majoria de tres cinquenes parts (Si 92 vots; No 19 vots; Abstencions 17 vots), amb els vots favorables de les tres forces parlamentàries que han proposat els noms dels candidats. 

Celebrem avui doncs que l’arxivística catalana te finalment la posició que es mereix dins la GAIP. I, evidentment, no volem deixar de felicitar la nostra companya Mercè Aymerich Boltà i desitjar-li molta sort i encerts en aquesta nova etapa, una sort i encerts que de ben segur seran també els de la professió i que obriran un camí que ha d’aconseguir sobrepassar l’exigència de la llei per convertir-se en una realitat inqüestionable. 

Mercè Aymerich durant la presentació de la candidatura a membre de la GAIP el passat 6 de febrer.