AAC Transparent: pressupost 2022 i seguiment de la seva execució

 

La Junta del mes de gener ha aprovat el pressupost de l’AAC per a l’exercici 2022. Encara que manca la ratificació de l’Assemblea, ja el podeu consultar a l’apartat de Transparència – Documentació econòmica. 

La Junta també ha decidit publicar mensualment l’estat d’execució del pressupost per partides, de manera que, a final de mes podreu trobar al mateix espai del web un quadre actualitzat amb els últims ingressos i despeses efectuats.