Accés als enregistraments del 19è Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

 

 

  Ponència / Taula rodona Intervinents Enllaç Youtube
  Dijous 4 de maig
1 Acte inaugural   https://youtu.be/JsfXkeX0Yp0
2 Traçant un nou paradigma arxivístic: (Arxius com a) Dades Devon Mordell, McMaster University. https://youtu.be/RGubN3VCbBM
3 ICA Barcelona 2025: Coneixent passats, creant futurs Anna Pazos, Ajuntament de Barcelona, Servei de Coordinació de Centres.
Enric Cobo, Generalitat de Catalunya, Servei de Coordinació de la XAC del Departament de Cultura.
Josée Kirps, presidenta del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA).
https://youtu.be/ZJATk5yJYGE
4 La Gestió Documental a través de la plataforma Gestiona: Aplicant nou paradigma data driven des de les AAPP (Showroom Gestiona) Javier García-Aráe i Francisco Orte, EsPúblico. https://youtu.be/sPYJzLwOLwY
5 El paper del govern de la dada en la metodologia DAMA. Marta Díaz, DAMA Spain – Capítulo español de DAMA Internacional, Responsable de màrqueting i comunicació.
Óscar Alonso, DAMA Spain – Capítulo español de DAMA Internacional, Protecció de dades.
https://youtu.be/btEKVA22RKM
6 La revolució de l’ADN, una alternativa als actuals dispositius d’emmagatzematge de dades. Pierre Crozet, Sorbonne Université, UMR 7238 CNRS – Biologie Computationnelle et Quantitative. https://youtu.be/xHTloZ1Pu9Q
7 Protecció de la privadesa en els registres digitals: el potencial del Blockchain i la Intel·ligència Artificial. Victoria Lemieux, University of British Columbia (UBC). https://youtu.be/nooFlkIr8cY
8 Novetats del nou estàndard de l’ICA per a la descripció dels arxius, Records in Contexts, i la seva utilització als Arxius Nacionals de França. Florence Clavaud, Archives Nationales de France, Lab des Archives nationales / Expert Group on Archival Description (EGAD). https://youtu.be/_2kdrFgP3G0
9 Funcions i rols de Chief Data Office (CDO) a les organitzacions. Eduard Cebrià, CDO en Grífols. https://youtu.be/stYXBu1l51k
10 MEF/LC: Model semàntic de l’Administració de Portugal. Pedro Penteado, República Portuguesa, Direçao-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). https://youtu.be/TCOrdNKBf3g
11 Taula d’experiències: obertura de dades amb tecnologies semàntiques. D’OAI a OLD a l’Ajuntament d’Arganda del Rey. Julio Cerdá, Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Vocabularis per a un accés semàntic. David Iglesias, Ajuntament de Girona, CRDI.

Una ontologia per integrar dades obertes: Aragon Open Data. Julián Moyano, Gobierno de Aragón, Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información.

https://youtu.be/KMwPOXHT908
12 La veu dels i de les joves professionals davant el paradigma de les dades. Sònia Torreblanca (moderadora), vocal de capacitació i perfeccionament professional de l’AAC.
Pilar Campos, Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d’Hisenda.
Laia Bota, consultora de transformació digital.
Maria Garcia, Data & Elastisearch Consultant Architect.
https://youtu.be/tI1G3fx4Lmg
13 El govern de la dada des de la normalització ISO Ismael Caballero, Universidad de Castilla-La Mancha. https://youtu.be/71az1PrYWMk
  Divendres 5 de maig
14 Experiències de portals semàntics i Linked Open Data dels Arxius Nacionals de Finlàndia. Eero Hyvönen, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). https://youtu.be/REyNdi7IZ-0
15 Normativa d’Estònia (visió reguladora de l’Administració del govern de la dada – visió organitzativa). Kuldar Aas, Estonian Governement, Data Governance. https://youtu.be/ISN0QFCX3FI
16 Sistemes d’informació sostenibles: Gestió eficaç de dades i documents (Showroom eCityclic). Maria Guardiola, consultora sènior en administrció electrònica / eCityclic.
Eva Mejías, consultora sènior en gestió documental, arxiu i administració electrònica/AGTIC Consulting.
Òscar Ruiz, director de desenvolupament de negoci / eCityclic.
https://youtu.be/PVvoR_xxNx8
17 Competències professionals de l’Arxivística davant del govern de la dada Ariadna Morente (moderadora), Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED.
Richard Arias, University of British Columbia.
Darra Hofman, University of British Columbia.
Joan Pérez, Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED.
Moisés Rockembach, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
https://youtu.be/7YcDSTlzA-M
18 Raw Data és un oxímoron. Geoffrey C. Bowker, University of Catalonia. https://youtu.be/ludMoZlEtZA
19 Ètica i AI Anahí Casadesús (moderadora), Universitat Autònoma de Barcelona, ESAGED.
Karina Gibert, universitat Politècnica de Catalunya, Centre d’Investigació Intelligent Data Science ¬ Artificial Intelligence.
Amelia Jane Steinberg, University of British Columbia.
Jim Suderman, University of British Columbia.
https://youtu.be/Sqx-apfcfvU
20 Interpares Trust AI: Construint ponts entre la IA i els arxius Peter Sullivan, Univerity of British Columbia. https://youtu.be/6I8ZhkuMFDI
21 Sant Cugat Dades i eines per la gestió del parc edificat Álvaro Sicilia, Universitat Ramon llull, Escola d’Arquitectura de la Salle. https://youtu.be/84p-p9iwP7I
22 El Sistema d’Intel·ligència Turística (SIT) – Sant Cugat Rafael González, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. https://youtu.be/54Lu-Oz4Rvw
23 La vida secreta de les dades: El govern de la dada des del seu origen fins a la seva visualització a la Diputació de Barcelona. Oriol Rosselló: Diputació de Barcelona. https://youtu.be/BA8RzB-aRns
24 L’Índex de Maduresa Digital de les administracions locals, de la dada al coneixement. David Pastor – Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, Servei d’Innovació i Dades. https://youtu.be/2nARYJ4V7ZI
25 Datificació de fonts històriques: Eines al servei de l’exploració i l’explotació. Josep Lladós, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Visió per Computador. https://youtu.be/jF5cKDIkmc0
26 El Model del Govern de les Dades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Àngels Vidal, Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, Direcció General d’Administració Digital. https://youtu.be/_9DDNhQFed8
27 Ontologia Records In Context (RIC): De la teoria a la pràctica. Modelització de sistemes i processos. Aplicació de RIC – Ontologia del Model de Gestió Documental del Govern Vasc. Iñaki Miguel, Gobierno de Esukadi, Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Model N: Modelització basat en semàntica RIC, Xarxa d’Arxius Comarcals i Arxiu Nacional de Catalunya. Conxi Petit, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arxiu Nacional de Catalunya. Júlio Quílez, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

https://youtu.be/YXB-TGNaU8E
28 Visualització de dades: Reptes, problemes i possibilitats. Mario Pérez, Universitat de Barcelona. https://youtu.be/fpAe38ZoSgg
29 Experiència del govern de la dada: El CIDO – Diputació de Barcelona. Sara Aguilar, Diputació de Barcelona. https://youtu.be/RsFCA6mRkQ0
30 Disseny i gestió de les dades: Experiències d’implementació a l’Administració. La gestió transversal de les dades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Mario Alguacil, Ajuntament de Sant Feliu, Àrea de Govern Obert i Serveis Generals.

Dades, metadades i gestió de documents a l’Ajuntament de Girona. Lluís-Esteve Casellas, Ajuntament de Girona, Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.

Projecte del Consorci d’Educació de Barcelona de govern de la dada aplicada a la definició i avaluació de polítiques públiques. Jordi Serra, Consorci d’Educació de Barcelona.

https://youtu.be/3QbKOAydkWk
31 Projectes de l’Associació de professionals de l’Arxivística en matèria de gestió de dades. Presentació de resultats de “Archives and Artificial Intelligence” de la residència Faberllull, Pilar Campos, vocal de difusió de l’AAC.

Traducció de la norma ISO 21127 i instruments associats (interoperabilitat semàntica). Julio Quílez, vocal d’Innovació i Recerca de l’AAC.

https://youtu.be/ihAl72Vxwhc
32 La perspectiva arxivística i de gestió documental en l’avaluació de les dimensions de qualitat de les dades obertes. Sònia Torreblanca, vocal de capacitació i perfeccionament professional de l’AAC. https://youtu.be/9P3ize_e7dQ
  Dissabte 6 de maig
33 El nou paradigma del govern de la dada a la Unió Europea. Andrea Halmos, European Comission.
Enric Staromiejski, European Comission.
https://youtu.be/AVpW7cLaQEM
34 Ponència de cloenda: El govern de la dada i la professió arxivística. Jordi Serra, Consorci d’Educació de Barcelona. https://youtu.be/_yekqS_3YBk
35 El govern de la dada, una nova oportunitat per a l’arxivística. Francesc Giménez (moderador), president de l’AAC.
Josée Kirps, presidenta del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA).
Joaquim Borràs, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Subdirector General d’Arxius i Gestió Documental.
Santi Gallardo, director gerent del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC).
Joan Boadas, ex-Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona.
https://youtu.be/9P1TRR9fRl0
36 Acte institucional de cloenda del 19è Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents   https://youtu.be/PsyxTZehRqM