Inscripció a activitats i formació

Properes jornades i cursos

 • [08/2019] Taller: com fer una proposta educativa en els arxius
 • [09/2019] Laboratori d’experiències
 • [10/2019] Appraisal: A strategic approach to modern recordkeeping
 • [11/2019] I tu, de què treballes? Elevator Pitch per arxivers/eres
 • [12/2019] Seminari sobre arxius i dades obertes
 • [13/2019] Eines pel tractament arxivístic dels documents audiovisuals
 • [14/2019] Avaluar en el nou entorn legislatiu
 • [15/2019] Fake news, postveritat i autenticitat: manual bàsic
 • [03/2019] Arxiu Electrònic Únic (2a edició)

Informació per a la Inscripció

 1. La celebració de cada curs resta supeditada a l’existència de matrícules suficients. En cas de suspensió d’un curs, l’import de la inscripció serà abonat als qui l’haguessin formalitzat.En cas de modificació del programa d’un curs (horaris, dates, llocs, professor, etc.), l’import de la inscripció serà abonat als qui l’haguessin formalitzat i així ho desitgin, un cop des de la secretaria de l’AAC se’ls hagi comunicat el canvi.
 2. En cas que hi hagi qualsevol eventualitat contrària a la inscripció inicial, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb la secretaria de l’AAC per a comunicar-ho, tenint en compte:
  1. El termini ordinari per anul·lar la inscripció a un curs serà de tres dies i s’ha de comunicar abans de l’inici del corresponent curs mitjançant correu electrònic, carta o fax, i, es retornarà l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
  2. Si per causa major no s’ha pogut assistir al curs, caldrà justificar-ho formalment mitjançant carta escrita adreçada al president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya per tal que es retorni l’import íntegre.
  3. El termini per comunicar la no assistència als cursos gratuïts serà de vint-i-quatre hores d’antelació. En cas contrari, l’AAC podrà restringir l’accés a properes inscripcions gratuïtes per tal de garantir l’assistència de socis en llista d’espera.
 3. El nombre de places dels cursos és limitat; així doncs, la reserva de places es farà d’acord amb l’ordre d’arribada de les inscripcions a la seu de l’AAC.
 4. Per tal que la inscripció als cursos seleccionats sigui vàlida, cal haver fet efectiu el pagament corresponent, dins el termini de matrícula, a un dels comptes següents:- La Caixa: ES98 2100 0868 5602 0038 9492
  – Banc Sabadell: ES94 0081 0172 9000 0120 1624
  A l’ingrés cal fer constar el nom del participant i el número de curs.
 5. La inscripció es pot formalitzar per correu electrònic, fax o personalment a la seu de l’AAC.
 6. Bonificacions:
  1. Les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur hauran d’acreditar la seva situació laboral per obtenir la tarifa bonificada (50% de descompte sobre l’import del curs).

Formalització d’inscripcions

c/ Rocafort, 242 bis, 1r
08029 Barcelona
Tel. i fax: 93 419 89 55
a/e: associacio@arxivers.com

 

Dades d’inscripció

Responsable Associació d’Arxivers . Gestors de Documents de Catalunya
Finalitat Procedir a registrar-li com a nou usuari de la nostra plataforma
Legitimació Relació contractual
Destinataris Les seves dades personals no es cediran, excepte per obligació legal.
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a protecciodedades@arxivers.com
Per saber més sobre la nostra política de privacitat clica aquí.