Inscripció a activitats i formació

Informació per a la inscripció

Consulteu les condicions per a la inscripció als cursos de l'AAC-GD: Informació per a la inscripció

Dades d'inscripció

Responsable Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya
Finalitat Procedir a registrar-li com a nou usuari de la nostra plataforma
Legitimació Relació contractual
Destinataris Les seves dades personals no es cediran, excepte per obligació legal.
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a protecciodedades@arxivers.com
Per saber més sobre la nostra política de privacitat clica aquí.