Al·legacions a la provisió de coordinador/a del Pla estratègic de transformació de la gestió documental a la DG d’Administració Digital del Departament de Presidència

Des de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya hem presentat una al·legació davant la Secretària d’Administració i Funció Pública, la senyora Alícia Corral Sola, referent al procés de provisió d’un lloc de coordinador/a del Pla estratègic de transformació de la gestió documental a la Direcció General d’Administració Digital del Departament de Presidència (ATRI, codi PRE001-23). 

Advertits per un grup de funcionaris arxivers de la Generalitat de Catalunya, als quals representem, hem observat que les funcions d’aquest lloc de treball són clarament pròpies a les d’un funcionari del cos de titulació superior, arxivística, malgrat que la plaça està oberta a qualsevol funcionari del cos general. Convençuts que això és una mala pràctica que s’ha de rebatre, des de la vocalia de treball conjuntament amb la presidència de l’AAC s’ha elaborat el següent escrit:

20230117Alegacions_ATRI_PRE001_23

Aquestes gestions responen a la tasca definida pels estatuts de l’AAC de defensa dels drets i interessos dels professionals de l’arxivística que tenim encomanada.