Assemblea General Ordinària 2022

 

El proper 19 de maig de 2022, a les 18:00 h, celebrarem l’Assemblea General de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general ordinària del dia 20 de maig de 2021.
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea general extraordinària d’eleccions del dia 20 de maig de 2021.
3. Aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2021.
4. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2021.
5. Aprovació del pressupost per a l’any 2022.
6. Aprovació de les quotes per a l’any 2023.
7. Estat de projectes de l’any 2022.
8. Torn obert de paraules.

Podeu consultar tots els documents sotmesos a aprovació a la pàgina Assemblea Ordinària 2022 (accessible només per a associats).

Per participar a l’Assemblea caldrà inscriure’s a través del següent formulari

L’Assemblea serà virtual a través de la Plataforma digital Jitsi (de jitsi.org). Una vegada feta la inscripció i comprovades les dades, es rebrà un correu amb l’enllaç i contrasenya d’accés per entrar a la sessió, el dia i hora indicats.