Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 2023

 

L’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya queda convocada pel proper 5 de maig de 2023, a les 18:00 h, al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès (Plaça de Victòria dels Àngels, 1, 08172 Sant Cugat) amb el següent 

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 19 de maig de 2022.
2. Aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2022.
3. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2022.
4. Aprovació del pressupost per a l’any 2023.
5. Aprovació de les quotes per a l’any 2024.
6. Votació de la proposta de la Junta per a nomenar dos socis d’honor.
7. Estat de projectes de l’any 2023.
8. Torn obert de paraules.

Per tal d’agilitzar l’Assemblea, l’acta, la memòria i els comptes es donaran per llegits i es respondran tots els aclariments que siguin necessaris en un torn obert de paraules abans
de la votació.

Podeu consultar-ne la documentació al següent enllaç (cal haver-se identificat prèviament a la web ja que és a la part interna):

 

Documentació per a l’Assemblea 2023