Adopció individual

Adopteu a nivell individual la DUA

Des del moment de l’adopció per part de l’UNESCO de la DUA existeix un Registre oficial d’adhesions individuals creat ad-hoc pel Consell Internacional dels arxius i que des de la seva creació ha assolit més de 3.600 adhesions. No cal dir que atenent el potencial dels arxivers és una xifra reduïda i poc significativa de l’abast que hauria de tenir. Per tant, promoure l’adopció individual permetrà reforçar per mitjà d’aquest registre, la cohesió professional dels arxivers – gestors de documents. Però a més a més cal no oblidar que l’adopció individual no es restringeix al professional del sector sinó que és oberta a tota la ciutadania, però per assolir aquesta representació caldria en primer lloc assumir com a col·lectiu professional que en aquest registre s’hi ha de ser.

Per a fer-ho disposeu d’un enllaç directe on hi trobareu un formulari. En aquest l’adhesió individual permet indicar el país d’origen. En aquest cas malgrat que per defecte apareix el nom de Spain a la localització del vostre origen també és possible indicar Catalonia. D’aquesta manera podrem individualitzar també la incidència del nostre país en aquest registre.

Però el repte és sens dubte incrementar les adhesions per part de qualsevol persona usuària dels arxius. Al cap i a la fi es tracta d’impulsar entre tots el missatge d’una declaració que té caràcter universal com ho és també la Declaració Universal dels Drets Humans. D’aquesta manera us animem a expandir la iniciativa als vostres usuaris, aprofitant el vostres mailings o de manera individualitzada i personal als vostres centres d’arxiu. Redactant una petita nota amb l’enllaç al Registre permetria incrementar de manera ostensible les adhesions individuals.

L’enllaç al Registre oficial de l’ICA