Adopció organitzacions privades

Adopció de la DUA de part de les organitzacions privades

Tot i semblar allunyades de la necessitat d’una adopció programàtica com aquesta, l’adhesió d’empreses privades a la DUA pot arribar a ser un molt bon indicador de la salut democràtica i de la implicació social d’aquestes.

La decisió d’una promoció concreta depèn de les estratègies que els serveis d’arxiu i gestió de documents que aquestes empreses tinguin dissenyades. Els passos a seguir són els mateixos que els de l’adhesió de les organitzacions públiques, es poden emprar els mateixos formularis.

Una vegada estigui correctament formalitzada l’adhesió us demanem que ho comuniqueu a la seu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya al c/ Rocafort, n. 242bis, 1r 08029 de Barcelona, previ correu electrònic d’avís a associacio@arxivers.com. Un cop rebem la certificació donarem d’alta la vostra institució al nostre registre oficial.