Adopció organitzacions públiques

Adopció de la DUA de part de les organitzacions públiques

Un cop el Parlament s’hi ha adherit és el moment de promoure la mateixa adhesió a totes aquelles organitzacions publiques d’àmbit públic que jeràrquicament estructuren l’administració pública catalana. Aquesta tasca no és immediata i és la que cal seguir amb detall des de l’Associació encaixant les propostes d’adhesió a les estratègies concretes que aquesta tingui dissenyades. En aquest sentit us animem a partir d’ara i si encara no ho heu fet a promoure l’adhesió del vostre ajuntament, consell comarcal, entitat o organització d’àmbit públic. És tot un repte que demostrarà la nostra implicació en la difusió del missatge de les funcions i els valors dels arxius i la gestió documental.

Per a fer-ho disposeu dels següents instruments.

  • El Kit DUA a l’Espai DUA de l’Associació d’Arxivers. Hi trobareu un seguit de document que us poden servir per a redactar les vostres propostes.
  • La sol·licitud d’adopció a la DUA amb una relació dels motius que us porten a promocionar-la a la vostra organització. Aquesta sol·licitud permetrà presentar les vostres credencials, capacitats i competències, així com la vostra trajectòria en l’estímul de legislació concreta i en la promoció dels valors dels arxius a la societat. Considereu aquesta sol·licitud una oportunitat per a defensar i promoure els vostres èxits.
  • La proposta pròpiament dita d’adopció a la DUA, és a dir, un resum de la sol·licitud, el text de la DUA i una relació de punts que permetin allargar l’adhesió no només a la DUA i als seus principis, sinó a altres iniciatives que considereu estratègiques al vostre lloc de treball. No cal dir que la DUA és un bon motiu per promoure la professió, però per si sola no fa res. L’adhesió ha d’anar acompanyada de decisions i polítiques constructives perquè els serveis d’arxiu i gestió documental vinguin potenciats.

Una vegada estigui correctament formalitzada l’adhesió us demanem que ho comuniqueu a la seu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya al c/ Rocafort, n. 242bis, 1r 08029 de Barcelona, previ correu electrònic d’avís a associacio@arxivers.com. Un cop rebem la certificació donarem d’alta la vostra institució al nostre registre oficial.