Nova incorporació a la vocalia de Capacitació i Perfeccionament Professional

 

Des de la Junta d’aquest passat dilluns 19 de febrer de 2024, Sonia Camanforte García, Cap del Servei de Transparència, Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’incorpora a la Junta de l’AAC assumint la vocalia de Capacitació i Perfeccionament Professional . D’aquesta manera pren el relleu a Sònia Torreblanca Valverde que a partir d’ara portarà només la vocalia de Recerca.  

Seminari 5/2024 El paper dels arxius en els processos de memòria democràtica: els Fons de Vagos y Maleantes i Peligrosidad y Rehabilitación Social

 

Seminari sobre introducció al tractament, accés, consulta i difusió dels fons judicials a partir dels fons de Vagos y Maleantes i el de Peligrosidad y Rehabilitación Social de l’Arxiu territorial de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. També es tractarà sobre la importància d’aquest tipus de fons en els processos de memòria democràtica, pel que fa al dret a saber i a la reparació de les víctimes.

Formadores: Meritxell Soler Cos i Anna Ollé Rubio

Participants màxims: 20

Durada: 2 hores, de 16 a 18h (virtual)

Preu: 18 € socis (36 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 24 d’abril. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi).

Certificat: Assistència

Àrea: Formació bàsica

Dates d’inscripció: Fins el 21 d’abril

Més informació i inscripcions

Curs 4/2024 Records in Contexts: teoria i aplicació pràctica de la norma

El curs Records in Contexts: teoria i aplicació pràctica de la norma té per objectiu entendre l’origen de la nova norma internacional de descripció arxivística Records i Context, fer un repàs als conceptes teòrics fonamentals de la descripció arxivística, conèixer què és un model conceptual i què és una ontologia i quin paper tenen dins la norma RiC, introduir a l’alumnat en la utilització d’un programari no propietari de creació d’ontologies “Protégé”, i refermar el coneixement de la norma i del programari mitjançant l’explicació d’un cas teòric-pràctic de creació d’una ontologia a l’Arxiu d’una Administració pública (“Ontologia del Model de Gestió Documental del Govern Basc”).

Formador: Iñaki Miguel Aguayo

Participants màxims: 20

Durada: 10 hores. Dues sessions de 15:30 a 19:15 (10 i 15/04); i una de 15:30 a 18:45h (18/04) (virtual)

Preu: 90 € socis (180 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 10, 15 i 18 de abril. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi).

Certificat: Assistència

Àrea: Iniciació a l’arxivística

Dates d’inscripció: Fins el 7 d’abril

Observacions:

  • El curs s’impartirà en castellà.
  • Totes les pràctiques amb Protégé seran realitzades pel formador, per tant, no cal la instal·lació i l’ús del programa Protégé.

Més informació i inscripcions 

JEID 2024 – Nous patrimonis, nous feudalismes: les servituds de la documentació digital

 

El proper dimecres 15 de maig celebrarem les XV Jornada d’Estudi i Debat de l’AAC que enguany porten per títol Nous patrimonis, nous feudalismes: les servituds de la documentació digital.

 

L’objectiu d’aquesta Jornada és reflexionar sobre la preservació del patrimoni digital però fixant-nos en aspectes que van més enllà de l’obsolescència tecnològica, com són les complexes relacions que s’estableixen entre els productors de patrimoni digital i els proveïdors tecnològics custodis d’aquest patrimoni.  

Aquestes JEiD s’han estructurat en tres línies de debat per abordar les preguntes: QUÈ preservem, COM preservem i QUI preserva amb la idea que en tot moment cal parar atenció a les servituds que implica la participació d’actors externs en la gestió i preservació a llarg termini del patrimoni digital. 

A la pàgina de les XV Jornada d’Estudi i Debat trobareu la base científica que fonamenta la nostra proposta de Jornada. Ben aviat us detallarem el programa i obrirem les inscripcions. 

Esperem que us engresqui el plantejament i ens vulgueu acompanyar el proper 15 de maig. 

Primera convocatòria de la Beca de Recerca AAC

 

Per tal d’incentivar la investigació en el camp de l’arxivística, la gestió de documents i la governança de la informació i les dades, l’AAC impulsa des d’aquest any 2024 una convocatòria biennal de beques de recerca.  Amb aquesta beca es dona compliment a una de les missions que l’AAC té definides als Estatuts que és precisament la d’incentivar la recerca en el marc de la professió. Els treballs resultants de les Beques AAC constituiran un corpus teòric que l’Associació es compromet a publicar i difondre amb la idea que esdevingui material d’utilitat per a tots els professionals.  

Trobareu explicitats en el document de Bases les condicions, requisits, ajuts i demés detalls per a la sol·licitud i presentació de propostes.

Bases i convocatòria biennal per a l’atorgament d’una beca de recerca destinada a finançar un projecte d’investigació inèdit sobre l’arxivística i la gestió de documents

Curs 1/2024 Seminari sobre requisits funcionals per la contractació/desenvolupament d’un arxiu electrònic únic

El seminari té per objectiu introduir el marc normatiu que afecta l’AEU a l’administració pública, les funcionalitats que ha de tenir i quines estratègies hi ha disponibles alhora de proveir-se d’aquest servei. 

Formador: Mònica Sanyer

Participants màxims: 20

Durada: 3 hores, de 16 a 19h (virtual)

Preu: 27 € socis (54 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 7 de març. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi)

Certificat: Assistència

Àrea: Jurídica

Dates d’inscripció: Fins el 3 de març 

Més informació i inscripcions

La Dada 2023

Com cada any la vocalia de publicacions prepara una selecció dels articles més significatius publicats durant l’any al nostre diari digital La Dada. Aquesta selecció s’edita en paper i arriba als socis al llarg d’aquestes setmanes. 

Si no us podeu esperar a rebre La Dada en paper, podeu accedir-hi en format electrònic des d’aquesta Web, així com recuperar les edicions anteriors, 2020, 2021 i 2022. 

Desitgem que gaudiu d’aquest compendi de feina arxivística que hem fet entre tots. 

La DaDa

I Seminari ‘Arxius i Turisme’: crida de comunicacions

 

El proper divendres 24 de maig es celebrarà a Lloret de Mar el primer Seminari “Arxius i Turisme” amb la voluntat de difondre els fons documentals generats entorn del turisme tant de l’àmbit públic com de l’àmbit privat, sensibilitzar el sector turístic de la importància de conservar aquests fons i fomentar-ne la investigació. Els organitzadors de la jornada són l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. 

El Seminari comptarà amb ponències, taules rodones i sessions de comunicacions durant el divendres 24, així com activitats complementàries el dijous 23 i el dissabte 25. Es recullen comunicacions fins el divendres 23 de febrer de 2024. 

Trobareu tots els detalls del seminari i les condicions de presentació de comunicacions en aquesta Circular Arxius i Turisme

 

 

Curs 3/2024 Introducció als fons hemerogràfics: tractament tècnic, característiques i conservació

El curs té per objectiu aportar els coneixements bàsics sobre les publicacions periòdiques i hemeroteca, destacant les seves especificitats: què són, característiques, tractament tècnic, digitalització de premsa històrica, i conservació de fons hemerogràfics. Es complementa la formació amb una visita als dipòsits i mostra documental de l’hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Formadores: Sandra Valentín Monte i Elisa Cano Camacho

Participants màxims: 20

Durada: 4 hores, de 9:30 a 13:30h (presencial)

Preu: 36 € socis (72 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 14 de març. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de l’Ardiaca), carrer Santa Llúcia, 1 08002 Barcelona. 

Certificat: Assistència

Àrea: Formació bàsica

Dates d’inscripció: Fins l’11 de març

Més informació i inscripcions 

Curs 2/2024 Storytelling i eines de visualització de dades

El curs introdueix a les persones assistents en la visualització de dades com a suport per a informes, memòries o peces visuals. Les sessions teòriques es combinen amb sessions pràctiques per reforçar els fonaments amb l’objectiu que els i les professionals apliquin el que han aprés en el seu treball diari.

Formadora: Eli Vivas Soto

Participants màxims: 20

Durada: 8 hores, dues sessions de 15 a 19h (virtual)

Preu: 72 € socis (144 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 21 i 22 de febrer. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi).

Certificat: Assistència

Àrea: Formació bàsica

Dates d’inscripció: Fins el 18 de febrer

Programari específic: Excel o Google Spread Sheets, Datawrapper, Flourish

Més informació i inscripcions