Confirmació pagament transferencia

Per tal que la inscripció als cursos seleccionats sigui vàlida, cal haver fet efectiu el pagament corresponent, dins el termini de matrícula, a un dels comptes següents:

  • La Caixa: ES98 2100 0868 5602 0038 9492
  • Banc Sabadell: ES94 0081 0172 9000 0120 1624

A l’ingrés cal fer constar el nom del participant i el número de curs.