Conclusions científiques del 17 Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

 

Us presentem les principals conclusions extretes de les diferents ponències i comunicacions presentades els passats dies 9, 10 i 11 de maig al 17 Congrés d’Arxivística i Gestió Documental, estructurades seguint els cinc eixos que van conformar el programa científic del Congrés: Sistema d’Arxius de Catalunya, tecnologies participatives, e-inclusió i gamificació, reparació i justícia social i nous patrimonis documentals.

Conclusions 17 Congrés Arxivística i Gestió Documental L’ARXIU SOCIAL: DE SERVEI A LA COMUNITAT