Altres congressos i jornades

L’AAC participa i col·labora activament i de manera periòdica en diversos congressos i jornades, per tal d’ampliar coneixements i compartir sinèrgies sobre temes d’interès pels arxivers i  la societat.