Jornada “La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé”

El 21 de febrer de 2018 a  la Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, va tenir lloc La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé, organitzada per Oficina Antifrau de Catalunya i l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents.

La jornada pretenia reflexionar sobre la destrucció de documentació i els seus efectes a l’hora d’afavorir o no l’accés a la informació pública. Donar a conèixer els mecanismes legals existents per a destruir correctament la informació; revisar els mecanismes d’avaluació i tria que determinen per què i quan es pot destruir; repassar el marc legal sancionador de les males pràctiques; i veure com es coordinen els agents necessaris en aquesta temàtica per crear una doctrina comuna que no generi confusió a les organitzacions públiques.

La destrucció d’informació sensible acaba provocant efectes nocius contra el necessari rendiment de comptes, contra la lluita anticorrupció i contra la transparència. Cal conèixer les males pràctiques en aquest sentit i promoure una visió pedagògica.

Descarrega el programa

10.00h Presentació. Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya.

10.15h Ponència marc. Josep Matas i Balaguer, advocat expert en matèria d’accés a la informació, gestió documental, transparència i drets de propietat intel·lectual (Legalment.cat)

Descarrega PDF

11.45h Taula Rodona moderada per Rosa Maria Pérez, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya

  • Lluís Cermeno, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.  Descarrega PDF
  • Carles San José, cap d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • Ágata Solernou, secretària tècnica de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.  Descarrega PDF
  • Pablo Martínez Garrigues de l’empresa DCD (Destrucción Confidencial de Documentación SA)

13.15h Cloenda. Joan Xirau, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya