XI Congrés d’Arxivística de Catalunya

XI Congrés d’Arxivística de Catalunya – Innovació i desenvolupament professional. La Seu d’Urgell – 2007

En els darrers anys, amb l’aparició de les normes ISO de qualitat i la progressiva implantació de les tecnologies de la informació en la nostra societat, el món de l’arxivística i la gestió documental ha sofert canvis substancials. Els arxivers hem de plantejar-nos nous reptes formatius per assolir les demandes internes procedents dels nostres centres de treball i les que provenen de la societat.

Els canvis continus que es produeixen en el nostre entorn afecten la nostra professió. Com ha de ser la nostra formació per respondre i adequar-se a aquests canvis? Quin perfil professional han de tenir les persones responsables de la gestió documental i els arxius davant de les novetats tècniques, dels avenços tecnològics i de les noves demandes socials? Quines han de ser les nostres habilitats i les nostres competències?

L’objectiu de l’XI Congrés d’Arxivística de Catalunya és conèixer, debatre i intercanviar experiències i continguts entorn a: la implantació de les ISO, la formació del professional de l’arxiu, el desenvolupament professional davant de les tecnologies de la informació, els estàndards internacionals per intercanviar informació i el paper del servei d’arxiu com un centre per a la difusió i recuperació de la memòria del país.

Programa de l’XI Congrés d’Arxivística de Catalunya

Conclusions de l’XI Congrés d’Arxivística de Catalunya