XII Congrés d’Arxivística de Catalunya

XII Congrés d’Arxivística de Catalunya – L’accés als arxius: protecció i dret a la informació. Tarragona 2009

En el context actual, amb la presència de les tecnologies de la informació i de la comunicació, de la gestió del coneixement, els nous suports electrònics i els canals de comunicació com Internet i les xarxes socials, tant en la vida quotidiana com en els nostres centres de treball, l’accés a la informació i a la documentació, ha sofert un gran desenvolupament. Aquest fet també ha significat un pas endavant com a resposta a la demanda social de transparència administrativa a les administracions públiques.

D’altra banda, s’ha anat publicant un seguit de normativa sobre l’accés i la relació directa amb els documents i especialment els electrònics, que ha provocat una reacció preventiva per protegir les dades de caràcter personal i d’altres, vinculades als drets del ciutadà.

Però, davant d’aquesta situació, on és el límit entre la lliure accessibilitat i la opacitat? Qui el marca? A partir de quin context? Quins terminis s’han d’aplicar a la documentació perquè sigui consultable? Quin marc jurídic s’ha de tenir en compte a l’hora de fer difusió d’inventaris on-line? S’han de fer públiques les dades abans que les demani el ciutadà?

Enguany, l’objectiu del XII Congrés d’Arxivística de Catalunya, és donar a conèixer i debatre amb la participació d’especialistes en la matèria, els aspectes teòrics i la pràctica del dret de l’accés a la documentació i a la informació. Conèixer a partir de quins límits legals se’ns pot denegar el dret l’accés a una documentació com a ciutadans o bé, com aplicar-ho nosaltres com a professionals de l’arxivística, de la gestió documental i de la informació en els nostres centres de treball; com fer la difusió pública de dades sense la pèrdua de privacitat, i per una altra banda, com fer perquè la protecció de les dades no creï una barrera per l’accés i es perdi el sentit de la transparència. També tindrem la visió dels representants de les tres institucions directament relacionades amb aquests temes, amb la finalitat de conèixer de primera mà les seves competències i responsabilitats en l’aplicació pràctica de la normativa en casos concrets davant de la denegació d’accés.

Programa

Programa del XII Congrés d’Arxivística de Catalunya

Conclusions

Conclusions del XII Congrés d’Arxivística de Catalunya