XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya

XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya – Arxius, Identitat i Estat. Barcelona 2013

Els professionals de l’arxivística i la gestió de documents som part activa i compromesa amb la societat i amb els nostres temps, fet que ens ajuda a observar des de diferents punts de vista la situació històrica, social i política única i a la vegada tan interessant que està vivint el nostre país.

La XIV edició del Congrés d’Arxivística de Catalunya portà per títol Arxius: Identitat i Estat, i s’hi van programar un seguit de ponències i dues taules rodones amb l’objectiu de crear un espai de debat, de confluència d’experiències i d’opinions enriquidores. Quin és el paper dels arxius en el marc de la creació de les identitats col·lectives? I en la configuració de la seva identitat nacional? O, què entenem per patrimoni nacional? En cas de conflicte institucional, els fons documentals poden arribar a ser moneda de canvi? Què passaria amb el Sistema d’Arxius de Catalunya? I amb les estructures arxivístiques de gestió compartida?

En el nou marc que es podria crear, quins són els serveis que hauríem d’oferir a la ciutadania? Podríem aprofundir en la transparència administrativa i en l’accés universal a la documentació?

L’objectiu del XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya que se celebrà a Barcelona fou ajudar a comprendre i respondre alguns d’aquests interrogants, així com trobar estratègies i marcs d’actuació útils per a la nostra professió.

 

Documents:

PROGRAMA DEL CONGRÉS

PONÈNCIA: ARXIUS I IDENTITAT: LES REFLEXIONS D’UN HISTORIADOR. Borja de Riquer i Permanyer

SLOVENE ARCHIVES IN TRANSITION FROM JOINT STATE OF THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Vídeos 

Dijous, 23 de maig de 2013

9,30-10h – Acte inaugural

Sr. Salvador Esteve. President de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Mascarell. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Sr. Joan Antoni Jiménez. Pressident de l’AAC-GD
Sr. Jordi Martí. Regidor de presidència de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació de continguts del Congrés.
Comitè científic

10,15h.- Arxius i identitat: reflexions d’un historiador

Borja de Riquer, catedràtic d’Història Contemporània – Universitat Autònoma de Barcelona

11,30-12,30h – Arxius, Identitat i Estat: una perspectiva de la UNESCO

Jens Boel, director dels Arxius de la UNESCO

12,30-13,15h – El rol dels arxius en l’enfortiment de la democràcia

Trudy H. Peterson, arxivera certificada i consultora

13,15-13,45h – Debat amb Jens Boel i Trudy H. Peterson

16-16,45h – Arxius, polítiques i ciutadans: l’impacte de la reforma de l’Estat a Bèlgica

Karel Velle, director dels Arxius Nacionals de Bèlgica

16,45-17,30h – Els arxius eslovens en transició de l’Estat unificat de la República Federal Socialista de Iugoslàvia a l’Estat independent d’Eslovènia: reflexos de la transició en la teoria i la pràctica arxivística eslovena

Hana Habjan, arxivera de l’Arxiu Històric de Ljubljana (Eslovènia)

17,30-18h – Debat amb Karel Velle i Hana Habjan

Divendres, 24 de maig de 2013

9,30-10,30h – El model arxivístic de Catalunya, propostes per a un sistema propi

Ramon Alberch, director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB).
Pilar Cuerva, cap de l’Arxiu del Museu Marítim.
Josep Matas, advocat.
M. Àngels Suquet, cap de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

11-12h – Els arxius de l’Estat propi: sobirania arxivística i arxius compartits

Xavier Bernadí, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i secretari de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

12-13,30h – Taula rodona 1 – El patrimoni documental de Catalunya: del nacional al local

Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Arxiu Municipal de Girona.
Emília Capell, arxivera de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Josep Fernández Trabal, cap de l’Àrea dels Fons Històrics, Arxiu Nacional de Catalunya.
M. Pau Gómez, directora de l’Archiu Generau d’Aran
Moderador: Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació General d’Arxius. Departament de Cultura

13,30-14h –Debat amb: Joan Boadas, Emília Capell, Ramon Alberch, Josep Fernández Trabal i M. Pau Gómez

16-16,45h – Què és el govern obert?

Nagore de los Ríos, consultora de Govern Obert i emprenedora

16,45-17,30h – Nous models d’Administració: com la tecnologia pot fomentar la transparència

David Sancho, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra

17,30-18h – Debat amb David Sancho

Dissabte, 25 de maig de 2013 

10-11,30h – Taula rodona 2: Arxius, cooperació i moviments socials

Albano Dante Fachin, editor de la revista Cafeambllet.
Eduard Martín-Borregón, periodista, col·lectiu A les 8h al Raval.
Enric Prat, historiador, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Moderador: Joan Soler, director de l’Arxiu Històric de Terrassa

11,30-12,15h – Memòria i identitat: els reptes del 2014

Toni Soler, periodista i productor de televisió

12,15h – Conclusions

12,30h – Acte de clausura

—–

 

CONCLUSIONS DEL XIV CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA

CONCLUSIONS DU XIVe CONGRÈS D’ARCHIVISTIQUE DE CATALOGNE

CONCLUSIONS OF THE 14th CONGRESS OF CATALAN ARCHIVISTS