Congress Book i Conclusions

Congress Book, conclusions i altres documents

Lleida dóna la benvinguda als participants en el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya. Per a la ciutat, és un honor acollir els professionals del món dels arxius i de la gestió documental, que us reuniu per a tractar l’àmbit de la Preservació Digital. Es tracta d’una aposta important per la innovació i la modernitat del vostre sector. L’accés a la informació és una necessitat i un dret que pot exercir la ciutadania; la conservació de la documentació és la garantia d’aquest accés. Sens dubte, les tecnologies de la informació i comunicació representen tot un repte per al vostre sector i multipliquen les possibilitats de revisió i de consulta del nostre patrimoni.

Congress Book

Resultats de l’enquesta de valoració

Impacte econòmic del congrés

Conclusions del XV Congrés d’Arxivística de Catalunya