Sessions prèvies – Jornada Barcelona

I Congrés de Govern Digital, Barcelona – gener 2015

Presentació del XV Congrés d’Arxivística de Catalunya: