Programa científic (Dissabte)

Dissabte 06 de maig 2017

09.00H – 10.00H – La governança de grans sistemes de gestió documental.  Sara Julibert

10.00H – 11.00H – La gestió documental basada en dades.  Lluís-Esteve Casellas

12.00H – 13.00H – La figura del records manager: la visió dels professionals menors de 35. Pilar Campos, David Masgrau, Carla Meinhardt, Pol Messeguer i Núria Palomar.

13.00H – 13.30H – Cloenda

Recull d’imatges de l’acte