XVII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

XVII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya: L’arxiu social: de servei a la comunitat