XVIII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

XVIIIè Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya: El preu de l’ambició. Arxius, Govern de la dada i Confiança social.