VII Jornada d’Estudi i Debat – 2006 e-administració @rxivers

Com a ciutadà, qui no somia amb no haver de lliurar repetides vegades una còpia compulsada del carnet d’identitat per a presentar qualsevol sol·licitud? Coma empleat públic, qui no desitja disposar d’informació creuada amb altres administracions per tal d’agilitar la resolució dels expedients? I com a arxiver, qui de nosaltres no voldria que els expedients electrònics ja fossin realment una realitat administrativa, reglada i amb valor jurídic en la seva totalitat?

Tots aquests anhels, sembla que es volen fer realitat, en breu, a l’administració pública. Conceptes com ara interoperativitat administrativa, DNI electrònic, accessibilitat i usabilitat en els serveis electrònics, portals webs, carpetes del ciutadà… tots van dirigits a facilitar la gestió administrativa i a impulsar la comunicació amb el ciutadà. En aquesta jornada es volen donar a conèixer els darrers projectes de l’administració publica vers la nova relació amb el ciutadà, que sens dubte afectaran a la gestió documental i a les funcions bàsiques de la nostra professió. Com a responsables de la gestió documental, pensem que cal conèixer aquests projectes per tal de poder-hi participar en la mesura del possible.

VII Jornada d’Estudi i Debat – 2006 e-administració @rxivers

  • Programa de la VII Jornada d’Estudi i Debat
  • Estratègies generals e-administració – Francisco López Crespo – Presentació
  • La gestió dels documents en un entorn web – Isabel Campos González – Ponència
  • L’e-learning i els professionals dels arxius – Sergio Vasquez Bronfman – Ponència
  • La conservación a largo plazo de documentos electrónicos auténticos: hallazgos del proyecto InterPARES” – Alejandro Delgado Gómez – Ponència