VIII Jornada d’Estudi i Debat – 2008 Arxius segurs. Com protegim els documents?

La seguretat dels documents en els centres d’arxiu és una de les principals responsabilitats de la nostra professió. Però, és per tothom conegut el fet que en alguns centres d’arxiu hi ha casos de robatoris de documents, per part d’usuaris interns i externs, i per causes diverses i per motius diferents.

Per un altre cantó, el que se’ns fa difícil és saber quines estratègies de precaució hem d’establir davant dels usuaris que acudeixen als nostres centres, fins on han d’arribar aquestes precaucions per que el ciutadà o investigador no ho interpreti com una manca de transparència en l’accés a la documentació.

Quines prevencions de seguretat tenim davant dels usuaris que consulten els documents d’arxiu? Quins mitjans de seguretat s’estableixen o s’han d’establir en les sales de consulta? Tenim edificis segurs? Tenim una normativa o reglament formalitzat que serveixi de guia a l’usuari? I, per part del centre, quines són les recomanables? Càmeres de vigilància visibles, selecció de documents sensibles, inventaris detallats? I una vegada comès el delicte, com es persegueixen i penalitzen els robatoris o mal ús dels documents?

Enguany, en aquesta edició de la Jornada d’Estudi i Debat, professionals en la matèria presentaran els temes al voltant de les mesures de seguretat que s’han d’establir en els centres d’arxiu, com es segueixen els delictes i quin és el paper de les institucions responsables de la persecució i investigació de delictes contra el patrimoni documental.

La formació és un dels pilars bàsics de la nostra professió. El resultat de la suma dels estudis, de l’aprenentatge, el conei- xement, la pràctica, l’adaptació als canvis, a la innovació, ens qualifica per desenvolupar les nostres tasques professionals i laborals. En el nostre cas, la formació específica en arxivística i gestió de documents, també ens diferència d’altres disciplines i ha estat un element clau en la consolidació de la disciplina.

Aquest any se celebra el X aniversari de la fundació de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) i de l’inici de la primera edició del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents que des del curs 2009-2010 s’ha convertit en una titulació oficial de Màster adaptada al model de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Per aquest motiu, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) ha organitzat conjuntament amb l’ESAGED, la X Jornada d’estudi i debat, que amb el títol “Formació i projecció professional”, oferirà un seguit d’intervencions al voltant de la formació, el compromís professional, les competències i les possibilitats d’inserció i promoció laborals a partir d’una reflexió orientada a la definició d’estratègies d’actuació i a la identificació de les oportunitats professionals que s’obren en els diferents àmbits on desenvolupem la nostra activitat.

VIII Jornada d’Estudi i Debat – 2008 Arxius segurs. Com protegim els documents?