X Jornada d’Estudi i Debat – 2012 Formació i projecció professional

La formació és un dels pilars bàsics de la nostra professió. El resultat de la suma dels estudis, de l’aprenentatge, el conei- xement, la pràctica, l’adaptació als canvis, a la innovació, ens qualifica per desenvolupar les nostres tasques professionals i laborals. En el nostre cas, la formació específica en arxivística i gestió de documents, també ens diferència d’altres disciplines i ha estat un element clau en la consolidació de la disciplina.

Aquest any se celebra el X aniversari de la fundació de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) i de l’inici de la primera edició del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents que des del curs 2009-2010 s’ha convertit en una titulació oficial de Màster adaptada al model de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Per aquest motiu, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) ha organitzat conjuntament amb l’ESAGED, la X Jornada d’estudi i debat, que amb el títol “Formació i projecció professional”, oferirà un seguit d’intervencions al voltant de la formació, el compromís professional, les competències i les possibilitats d’inserció i promoció laborals a partir d’una reflexió orientada a la definició d’estratègies d’actuació i a la identificació de les oportunitats professionals que s’obren en els diferents àmbits on desenvolupem la nostra activitat.

X Jornada d’Estudi i Debat – 2012 Formació i projecció professional

  • Programa de la X Jornada d’Estudi i Debat
  • Nous reptes a les organitzacions: el paper de la transversalitat. Oportunitats per al col·lectiu professional dels arxivers – Miquel Salvador – Ponència
  • Els nous reptes dels arxivers-gestors de documents a l’Administració Pública – Julio Quílez – Resum
  • L’arxiver empresari: l’empresa de consultoria i serveis de gestió documental i arxiu – Alberto Biarge – Presentació
  • La gestió de documents i l’administració electrònica: la ineludible necessitat del treball interdisciplinari – Jordi Masias – Presentació Resum
  • L’arxiver i el lideratge en la reenginyeria de processos – Joan Carles Faus – Presentació Resum
  • L’arxiver com a consultor i auditor en l’aplicació de les ISO 30300 i 30301 – Alfred Mauri – Resum
  • L’arxiver en l’àmbit de la preservació digital – Sònia Oliveras – Presentació Resum