XI Jornada d’Estudi i Debat – 2014 El sector arxivístic català, la crua realitat

Massa sovint les reflexions sobre el nostre col·lectiu se centren en com s’hauria de formar, en quines competències i funcions hauria d’assumir o en quins àmbits i nivells organitzatius hauria d’estar encardinat. Per contra, poques vegades el debat se centra en quina és la seva formació, quines competències i funcions assumeix i en quins àmbits i nivells organitzatius està incardinat. Evidentment, la manca d’indicadors fiables i la manca d’informació global sobre el sector arxivísitc català no ha ajudat gens a dirigir el focus a la realitat, a la crua realitat.

Una realitat crua no perquè sigui avui dia ben soferta, que també, sinó perquè la volem presentar el mínim de “cuinada” possible, és a dir, tal com és. Per això, com a ponència inaugural en aquesta jornada, oferim un estudi del nostre mercat laboral elaborat per l’AAC-GD. Només a partir de comptar amb aquestes dades, el conjunt del sector arxivístic (i això inclou als professionals, però també a les empreses i administracions) pot començar a afrontar amb seguretat els molts reptes als quals, per la seva importància estratègica en el cor de la societat de la informació, s’hi veu abocat. Per això, també, volem saber si estem preparats per competir en àmbit internacional, si la certificació de professionals pot ajudar a singularitzar un col·lectiu que no ha comptat mai amb una titulació pròpia i, sobretot, si les empreses TIC veuen en els arxivers-gestors de documents un capital humà rellevant.

XI Jornada d’Estudi i Debat – 2014 El sector arxivístic català, la crua realitat