Laboratori d’Arxius Municipals

Cada dos anys es celebra el Laboratori d’Arxius Municipals, en el que l’AAC participa directament en la seva organització, conjuntament amb la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Aquest Laboratori es configura com un espai de trobada on l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió dels arxivers municipals contribueixen a l’avenç, la innovació i la millora dels arxius municipals de Catalunya.

Laboratoris realitzats:

11è Laboratori d’Arxius Municipals – 2020 – De la digitalització al servei digital

10è Laboratori d’Arxius Municipals – 2018 – La revolució de les dades

9è Laboratori d’Arxius Municipals – 2016 – Transparència i Arxius Municipals

8è Laboratori d’Arxius Municipals – 2014 – Els fons privats als arxius municipals

7è Laboratori d’Arxius Municipals – 2012 – Els arxius municipals a la xarx@

6è Laboratori d’Arxius Municipals – 2010 – La planificació als arxius municipals

5è Laboratori d’Arxius Municipals – 2008 – L’arxiu municipal en el marc de l’administració electrònica

4t Laboratori d’Arxius Municipals – 2006 – La gestió dels arxius municipals: realitat i models

3r Laboratori d’Arxius Municipals – 2004 – La imatge de l’arxiver i l’arxiu municipal en la societat