3r Laboratori d’Arxius Municipals – 2004 – La imatge de l’arxiver i l’arxiu municipal en la societat