Consells per als Arxius

1) OBRE’T A LA CIUTADANIA

  • Els arxius sempre hem estat al servei de la societat per preservar el patrimoni documental del passat, però ha arribat l’hora de demostrar la nostra vàlua com a institucions de confiança per construir el patrimoni documental del futur.
  • Cal documentar de manera proactiva l’avui compartint la nostra expertesa amb la ciutadania. Val la pena destinar un esforç al tractament d’aquests nous fons, en detriment fins i tot d’altres fixats en suports més estables. D’una banda, serem capaços de fixar un protocol d’actuació i una bona praxi que serà cada cop més necessària en l’actual societat de la informació. De l’altra, crearem comunitat amb el nostre entorn més proper quelcom que facilitarà dinàmiques de col·laboració futures.

 

2) AVALUA DE MANERA PARTICIPATIVA

  • Contràriament als fons provinents de productors institucionals, aquests documents no disposen d’una procedència orgànica sinó social. El productor no és un ens ben delimitat, sinó un moviment general a tot Catalunya format per comunitats (associacions, grups i col·lectius de diferent índole) i individus particulars. Cal, per tant, integrar la ciutadania tant com es pugui en el procediment d’avaluació per tal d’evitar una excessiva redundància.
  • Organitzeu trobades i xerrades, a l’arxiu o als locals d’entitats, per exposar als ciutadans que puguin aportar material els vostres criteris professionals, per tal que conjuntament determineu la rellevància d’uns o altres documents abans que en facin cap cessió.

 

3) CONSULTA AMB L’AAC-GD

  • En cas que tingueu dubtes de com tractar aquests ingressos, podeu adreçar-vos a atencioassociat@arxivers.com
  • L’associació ha creat un perfil a Internet Archive per tal de preservar el material audiovisual provinent d’aquells arxius que no disposin dels servidors o el software requerits. Degudament contextualitzats, els fons s’hi allotjaran el temps que sigui necessari fins que aquests centres en puguin garantir la correcta custòdia i preservació, així com el seu accés.

 

Barcelona, 4 d’octubre de 2017