Convocada la plaça de director/a de l’Arxiu Nacional de Catalunya

 

El Departament de Cultura ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de director/a de l’Arxiu Nacional de Catalunya, nivell A1-30.1, adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Atès que s’hi poden presentar els funcionaris/àries de carrera de tots els cossos i escales de l’administració general i especial del grup A, subgrup A1 (excloent cossos docents i personal sanitari estatuari), de qualsevol administració pública catalana, i perquè es tracta d’un lloc de comandament clau en l’estructura arxivística del país, des de l’AAC hem decidit fer-ne difusió publica. 

La presentació de sol·licituds finalitza el dia 27 de desembre de 2023. 

Convocatòria CLT_384_2023