Convocatòria d’eleccions per a la renovació de la Junta Directiva 2021

 

Tal com preveuen els Estatuts de l’AAC al seu article 19, cada quatre anys pertoca convocar eleccions als càrrecs de la Junta Directiva. El darrer procés electoral es va celebrar el mes de maig de 2017, de manera que enguany s’esgota el mandat de l’actual Junta.

Tot seguit us informem tant del calendari electoral com de tots els passos que han de seguir les candidatures que es vulguin presentar en aquesta convocatòria. Us encoratgem a participar activament com a persones associades d’aquest procés a fi i efecte de què la nova Junta que sigui elegida gaudeixi del màxim suport possible. D’igual manera, també us animem a presentar candidatures que permetin renovar l’empenta i la il·lusió que tradicionalment han demostrat totes les juntes que han estat elegides des de la fundació de l’AAC.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2021