#Cuéntalo. Presentació dels primers anàlisis del dataset

Demà dijous 13, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya participarà a la roda de premsa en què es presentaran els primers resultats fruit de l’anàlisi del dataset #Cuéntalo, capturat i preservat per l’AAC el passat mes d’abril. Conscients del repte que suposa el tractament de dades massives, vam cercar la col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Així, un equip liderat per l’investigador Fernando Cucchietti i assessorat per la periodista de dades Karma Peiró, ha aplicat tècniques d’autocategorització mitjançant identificació de llenguatge natural que permeten copsar i quantificar de manera més detallada i qualitativa l’abast i composició d’aquest testimoni social sobre la violència masclista.

Es tracta, doncs, d’un pas imprescindible per continuar avançant cap a un model arxivístic participatiu d’anàlisi de dades massives, ja que ara disposem d’informació suficientment acurada com per identificar tant geogràficament com tipològicament  els perfils productors del hashtag (en primera persona, en tercera, de suport, en contra). Podem fonamentar millor el disseny d’una metodologia col·laborativa que, mitjançant l’ús de plataformes virtuals i sessions presencials, permeti a les mateixes persones productores contextualitzar amb major precisió i rigor els fets narrats, elevant-los així de la categoria de mers testimonis a la d’evidències fiables. Al mateix temps, aquest tipus de tractament participatiu ha de permetre dotar de major component cívic els algorismes emprats.

La roda de premsa comptarà també amb la presència de les periodistes Cristina Fallarás, impulsora de #Cuéntalo, i Virginia P. Alonso, co-directora de Público. Es celebrarà al Teatro del Barrio de Madrid. Per a més informació, consulteu el següent enllaç https://www.teatrodelbarrio.com/rueda-de-prensa-cuentalo/