Curs 15/2021: Introducció al Model RiC (Records in Context)

La descripció arxivística s’ha adaptat als nous models de dades que han sorgit amb l’avenç de les noves tecnologies de la informació. Aquest fenomen ha promogut grans canvis que fan necessari l’anàlisi del nou paradigma i fer un replantejament de la descripció arxivística no només pel control intern de la documentació custodiada, també per poder fer-la extensiva a una creixent audiència i un enriquiment del llegat cultural digital propiciat per l’intercanvi d’informació entre les institucions culturals.

Formadora: Ana López Cuadrado

Participants màxims: 20

Durada: 3 sessions de dues hores cadascuna en horari de tarda (16:00 a 18:00)

Preu: 75 € (100 € no socis)

Dates: 18/11/2021 – 25/11/2021 – 02/12/2021

Lloc: Virtual, plataforma Moodle i Jitsi

Certificat: Certificat d’assistència

Dates d’inscripció: Fins al 8 de novembre

Més informació i inscripcions