[07/2023] Curs monogràfic sobre llenguatge SQL

[07/2023] Curs monogràfic sobre llenguatge SQL.

En aquest curs d’SQL, aprendràs a gestionar grans conjunts de dades i analitzar dades reals mitjançant el llenguatge estàndard de gestió de dades.

 

Objectius

  • Profunditzar en l’aprenentatge del llenguatge SQL.
  • Aprendre els aspectes bàsics de l’anàlisi de dades a partir de bases de dades relacionals.
  • Dotar-se dels coneixements mínims necessaris en bases de dades relacionals i llenguatge SQL.

 Programa

  1. Una mica de bases de dades. Descobriu què són les bases de dades relacionals i coneixeu SQL, un llenguatge per parlar amb les bases de dades.
  2. Selecció d’una taula. Descobriu com seleccionar dades d’una única taula.
  3. Consultar més d’una taula. Obteniu informació sobre com seleccionar dades de diverses taules.
  4. Agregació i agrupació. Càlculs en SQL? Perquè no? Aprendràs a agrupar files i calcular estadístiques amb funcions agregades.
  5. Més informació sobre JOINs. Obteniu informació sobre diversos tipus de JOIN per adaptar-vos millor a les vostres necessitats.
  6. Subconsultes. Consultes dins de consultes? Això és correcte! Descobriu com crear i utilitzar subconsultes.
  7. Establir operacions. Combina els resultats de la consulta mitjançant operacions establertes com UNION, INTERSECT o MINUS.

Formador

Rajesh Murli Mirchandani Mirchandani

Enginyer informàtic.

Amb més de 20 anys d’experiència implantant projectes de tecnologia. Recentment des de la implantació de aplicacions mòbils ha participat en projectes a on Blockchain juga un paper crític i ajuda a grans corporacions a moure la seva plataforma al núvol.

Amb varies certificacions de AIIM, Oracle i Oracle Cloud.

Participants màxims: 15

Durada: 10 hores. 6 hores de classe síncrona (de 10 a 13h i de 14 a 17h) + 4 hores de realització d’exercicis (virtual)

Preu: 90 € (180 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 20 d’octubre. Seminari online en directe (Plataforma Teams).

Certificat: Aprofitament

Àrea: Gestió organitzativa

Dates d’inscripció: Fins el 16 d’octubre

Inscriu-te al curs!

Inscripció tancada