[08/2023] Les metadades en la preservació digital: introducció i models de metadades (PREMIS i METS).

[08/2023] Les metadades en la preservació digital: introducció i models de metadades (PREMIS i METS).

En el món de l’Administració pública disposem de l’esquema de metadades e-EMGDE, orientat a la gestió documental, però existeixen altres perfils aplicables a objectes digitals quan parlem de la preservació. En la construcció i la gestió de sistemes de preservació digital és important conèixer i saber implementar els esquemes de metadades METS i PREMIS. METS és de gran utilitat per a la càrrega de dades i també per a la seva transmissió entre sistemes de preservació. PREMIS ens permet documentar les accions de conservació que s’apliquen al llarg del cicle de vida dels documents.

Els curs facilitarà una entrada a aquests esquemes i conceptes i donarà orientacions per a la seva implementació pràctica.

Objectius

Els objectius d’aquest curs són els que es detallen a continuació:

  • Conèixer com integrar les metadades dins d’un sistema de preservació digital.
  • Conèixer l’esquema d’estructuració de metadades METS.
  • Introducció a les metadades PREMIS de preservació.

Programa

  1. El paper de les metadades en un sistema de preservació digital.
  2. Esquema per estructurar metadades: METS.
  3. Metadades específiques de preservació: PREMIS.
  4. Política de metadades.

Formadora

Miquel Térmens Graells

Doctor en Documentació, llicenciat en Història, diplomat en Biblioteconomia i Documentació. Actualment es degà de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Professor titular del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Abans ha estat cap d’estudis de la Llicenciatura en Documentació, Coordinador del màster oficial de Gestió de Continguts Digitals (UB-UPF), coordinador del màster oficial en Humanitats Digitals i Coordinador del sistema de preservació digital de la Universitat de Barcelona.

Especialista en gestió de projectes de digitalització i en preservació digital. Ha impartit cursos de preservació digital per encàrrec de diferents universitats espanyoles i llatinoamericanes, d’associacions professionals i d’organismes públics. També actua com a consultor privat en projectes de digitalització i de preservació digital.

Participants màxims: 20

Durada: 4 hores, de 15 a 19h (virtual)

Preu: 36 € (72 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 15 de juny. Seminari online en directe (Plataforma Teams).

Certificat: Assistència

Àrea: Formació bàsica

Dates d’inscripció: Fins el 12 de juny

Inscriu-te al curs!

Inscripció tancada