[08/2024] Introducció a la paleografia i a les tipologies documentals medievals

[08/2024] Introducció a la paleografia i a les tipologies documentals medievals

Aquest curs està pensat per oferir el marc teòric i aquells coneixements pràctics necessaris per poder identificar i descriure la documentació d’època medieval custodiada als arxius catalans amb l’objectiu de garantir el seu accés.En conseqüència, el plantejament és pràctic i cerca oferir eines i recursos per desenvolupar les tasques professionals en fons i documentació catalana d’època medieval.     

Objectius

Amb aquest cus es pretén:

  • Assolir unes primeres nocions de paleografia medieval catalana per a la lectura, comprensió i descripció dels documents conservats als arxius catalans.
  • Conèixer i identificar el tipus d’escriptura emprada en la documentació. 
  • Conèixer i identificar les principals tipologies documentals d’època medievals utilitzades en el context català.
  • Saber identificar adequadament els elements que conformen aquesta documentació (suport, idioma, estructura, tradició documental, característiques i funció). 
  • Conèixer els diferents sistemes de datació d’aquesta documentació i saber-ne fer el còmput al sistema actual. 
  • Conèixer els principals recursos disponibles per interpretar el contingut dels documents d’arxiu d’època medieval. 

Programa

  1. PALEOGRAFIA. Evolució de l’escriptura a la Catalunya medieval (segles IX-XV). 
  2. DIPLOMÀTICA. Estructura diplomàtica dels documents medieval i tradició documental. 
  3. CRONOLOGIA. Datar els documents medievals. 
  4. TIPOLOGIES DOCUMENTALS MEDIEVALS. Funció, característiques i estructura. 

Formadora

Irene Brugués Massot

Doctora en Informació i Documentació de la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona; Postgrau Superior en Arxivística i Gestió de Documents, Màster en Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana i Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Actualment, és directora tècnica i arxivera d’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines, docent i responsable de l’àrea de recerca a Arxivística i Gestió de Documents – Escola FUAB Formació (ESAGED-UAB) i membre de la Comissió Permanent del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya. 

En l’àmbit de la investigació, és membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, del Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Grup de Recerca en Arxius d’Església de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Ha participat en diversos projectes de recerca universitària relacionats amb el monacat medieval i l’espiritualitat femenina, i és autora de diverses publicacions entorn el monacat femení benedictí, la seva història i el seu patrimoni. 

Participants màxims: 20

Durada: 9 hores. Tres sessions de 10 a 13 h (virtual)

Preu: 81 € socis (162 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 16, 17 i 18 de juliol. Seminari online en directe (Plataforma Jitsi).

Certificat: Assistència

Àrea: Iniciació a l’arxivística

Dates d’inscripció: Fins al 14 de juliol

Observacions: Es tracta d’un curs introductori pensat per professionals de l’arxivística que no tinguin coneixements sobre la matèria impartida o que necessitin refrescar-los.    

Inscriu-te al curs!