[09/2023] Iniciació a la Direcció de projectes.

[09/2023] Iniciació a la Direcció de projectes.

El curs ofereix una visió general i pràctica sobre la direcció de projectes: l’estat de l’art i les darreres tendències i metodologies en direcció de projectes; l’estructura i característiques dels projectes; el rol del director / la directora de projectes; i les claus per a l’èxit dels projectes. Es treballarà un cas pràctic.

 

Objectius

Que els/les participants:

  • Entenguin què és un projecte i la seva importància en les organitzacions actuals.
  • Coneguin les metodologies actuals i estàndards en direcció de projectes.
  • Entenguin el rol del director/la directora de projectes.
  • Coneguin els fonaments de la direcció de projectes.
  • Coneguin les causes principals de fracàs dels projectes i com prevenir-les.

 Programa

 

  1. Conceptes bàsics de la gestió de projectes: Què es un projecte. Diferència entre projectes i operacions. Cicle de vida de un producte i d’un projecte. Projectes i estratègia.
  2. Introducció a la direcció de projectes: Metodologies i estàndards en direcció de projectes. Metodologies tradicionals i àgils. El rol del/la director/a de projectes. Els components de la direcció de projectes.
  3. Planificació de projectes: Aspectes claus per a la definició, autorització i planificació dels projectes.
  4. Execució de projectes: Aspectes claus per a l’execució, seguiment i control i tancament dels projectes.
  5. Cas pràctic. Es treballarà el cas pràctic de forma transversal a mida que es vagin tractant els diferents mòduls

Formadora

Gemma Torruella Fortuny

Su trayectoria profesional, de más de 20 años, se ha desarrollado tanto en empresas públicas como privadas, y en proyectos de diferentes ámbitos de la organización: cambio organizativo y eficiencia; desarrollo de nuevos servicios, productos y programas; organización de grandes eventos; … entre otros.

Ha compatibilizado la dirección de proyectos con responsabilidades de gestión en otros ámbitos de la empresa, como organización, calidad o marketing, o la docencia.

https://www.linkedin.com/in/gemmatorruella/

Participants màxims: 20

Durada: 6 hores, de 16 a 19h en dos dies consecutius (virtual)

Preu: 54 € (108 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 5 i 6 de juliol. Seminari online en directe (Plataforma Teams).

Certificat: Assistència

Àrea: Gestió organitzativa

Dates d’inscripció: Fins el 30 de juny

Inscriu-te al curs!

Inscripció tancada