Formació en didàctica

Us mostrem la formació existent a Catalunya en didàctica aplicada al món dels arxius:

Jornades Educació i Arxius

Grup Educació i Arxius de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Jornades adreçades a arxivers i a docents amb l’objectiu de compartir reflexions i experiències sobre temes didàctics vinculats a la utilització dels documents d’arxiu com a recurs educatiu. Tenen una periodicitat bianual i combinen les conferències d’experts amb la presentació d’experiències didàctiques dels arxius, tallers pràctics i taules rodones on es debaten diferents aspectes de la didàctica aplicada als arxius.

Podeu consultar les publicacions de les jornades anteriors:

IV Jornades Educació i Arxius

V Jornades Educació i Arxius

VI Jornades Educació i Arxius: Construïm Coneixement

 

Conferència Educació i Arxius

Grup Educació i Arxius de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Formació destinada a arxivers i a docents, es tracta d’una conferència seguida d’un debat sobre la didàctica aplicada als arxius. La darrera edició es va celebrar el 26 de juny de 2014 amb el títol “L’Arxiu escolar com a recurs didàctic”. Una crònica d’aquesta jornada es va publicar al Butlletí 177 de l’AAC-GD.

Formació inicial

Les diverses universitats catalanes en la formació inicial de mestres, d’Educació Primària i d’Educació Infantil, i en el màster de formació de professors d’Educació Secundària, formen als futurs docents ensenyant-los a fer  propostes de recerques escolars temàtiques utilitzant fonts documentals d’arxiu (local, comarcal, parroquial, privat,..). Aquest procés formatiu es fa des de la didàctica específica de les Ciències Socials, i de manera més concreta en l’àmbit de la didàctica de la Història. En la didàctica del patrimoni cultural, l’arxiu es presenta com una institució que pot oferir recursos documentals  per a dissenyar materials didàctics per a l’aprenentatge de l’entorn i per a l’aprenentatge de la Història.