Pautes de difusió

És fonamental que els arxivers obrim i difonem al màxim els nostres fons d’arxiu. En aquest sentit us voldríem donar algunes pautes bàsiques i recomanar-vos la lectura de la secció “Pautes i recomanacions de didàctica als arxius”, perquè encara que la difusió sigui encaminada a un públic adult, familiar o post-escolar, les persones no deixem mai de seguir unes pautes emotives i identificatives amb la nostra realitat. El que us desgranem en aquesta secció us pot ser útil.

Tal com diu Gemma Tribó, cal elaborar i dissenyar les activitats de difusió en una planificació integral, de manera que les publicacions, cursos, exposicions, conferències i el servei didàctic tinguin el màxim de connexions i relacions entre sí i amb la comunitat a la qual es dirigeixen, per tal d’aconseguir la col·laboració i la complicitat dels ciutadans (TRIBÓ TRAVERIA, Gemma. Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona, Editorial Horsori, 2005. p. 93-94).

Difusió i didàctica

Una activitat de difusió pot ser també una activitat didàctica si respon a uns plantejaments d’objectius i segueix una metodologia pedagògica. Així aquest tipus d’activitats didàctiques també poden anar dirigides a persones adultes que desitgen formació relacionada a allò que un arxiu pot oferir: coneixement històric, recursos metodològics per a la gestió de fons d’arxiu d’entitats o de particulars, coneixement de genealogia, etc.

Cal tenir present que no totes les activitats de difusió són activitats didàctiques. Per exemple, una exposició de documents és directament una activitat de difusió dels fons de l’arxiu, i només esdevindria una activitat didàctica si es dirigís a l’assoliment d’aprenentatges curriculars o formatius.

Oferta d’activitats de difusió

Sempre que sigui possible, quan es planifiqui una activitat de difusió des de l’arxiu, com ara una exposició sobre un tema amb fons documentals de l’arxiu, caldria pensar en com pot aprofitar aquest esforç la comunitat educativa de l’entorn i cercar la complicitat dels mestres i professors per tal de dissenyar alguna activitat didàctica orientada als seus alumnes.

Per a la realització d’activitats de difusió, els arxius haurien de tractar d’incloure-les dins d’una programació anual, tot dividint-les en activitats puntuals, temporals o permanents. Cadascuna d’aquestes activitats haurien de tenir unes finalitats clares destinades a un públic concret (famílies, gent gran, associacions/entitats culturals, interessats en la genealogia, etc.) o general.