El Govern de Catalunya aprova el Pla d’Arxius

 

Avui dimarts 25 de juliol, el Govern de Catalunya ha aprovat el Pla estratègic Arxius 2030. Pla d’Arxius i gestió documental de Catalunya. Des de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya volem manifestar la nostra satisfacció per l’aprovació final del Pla que ha tardat més d’un any en ser aprovat definitivament. Recordem que el 12 de juliol de 2022 va ser aprovat pel plenari del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental. Aleshores l’AAC, a través del nostre president Francesc Giménez, va votar favorablement tots els eixos, excepte l’eix 6 corresponent al Sistema i model de Governança. Podeu recuperar la justificació del nostre posicionament a l’ Editorial 165 de LaDada.

Òbviament estarem molt amatents a l’execució del Pla d’Arxius pel bé de tot els i les professionals que hi han participat i que hi han aportar expertesa, idees i il·lusions. Celebrem també que hi hagi un pla econòmic darrera, cosa que el consolida com un Pla amb compromís econòmic plurianual i el diferencia d’altres plans sectorials anteriors. En endavant vetllarem perquè la nova llei d’Arxius, que és fonamental per l’assoliment de moltes de les accions previstes al Pla, es comenci a treballar ben aviat. 

Felicitem-nos tots per aquesta aprovació i comencem a treballar perquè s’executin els terminis i accions.