El Ministeri de Justícia condecora el soci de l’AAC Laureà Pagarolas

 

Avui, dijous 10, a les 13 hores, el soci Laureà Pagarolas i Sabaté rebrà la Creu Distingida de Primera Classe de l’Orde de Sant Raimon de Penyafort, que atorga el Ministeri de Justícia, en reconeixement a la seva trajectòria professional, com a arxiver i historiador, vinculada a la institució notarial. A proposta del Col·legi de Notaris de Catalunya, promotor de la candidatura, tant l’Associació d’Arxivers·Gestors de Documents de Catalunya com alguns dels principals arxius del nostre país s’hi adheriren a principis d’any i, feliçment, el passat 19 de juny li fou concedida oficialment.

Al llarg dels quaranta anys (1978-2018), ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, primer com a arxiver (1978-1988) i, fins a la seva jubilació, com a últim director-tècnic d’aquesta institució. Pel que fa a la seva trajectòria acadèmica, esdevingué Doctor per la Universitat de Barcelona l’any 1990 i, amb posterioritat, ha exercit com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i com a docent a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, a banda d’impartir desenes de cursos i conferències. Com a investigador s’ha centrat en l’estudi de l’Orde del Temple a Catalunya i, sobretot, en els fons notarials.

Es tracta del primer arxiver en rebre aquesta condecoració, creada l’any 1944, que premia tant els serveis prestats com les contribucions en el desenvolupament i perfeccionament del Dret i la Jurisprudència.