Es torna a convocar la plaça de subdirector/a general d’Arxius i Gestió Documental

El Departament de Cultura ha tornat a obrir la convocatòria per cobrir la plaça de subdirector/a general d’Arxius i Gestió Documental, adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Atès que s’hi poden presentar els funcionaris/àries de carrera de tots els cossos i escales de l’administració general i especial del grup A, subgrup A1 (excloent cossos docents i personal sanitari estatuari), de qualsevol administració pública catalana, des de l’AAC hem decidit fer-ne difusió publica tot celebrant la convocatòria d’aquesta plaça. 

La presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 de febrer de 2023.

Detall de la convocatòria